Klauzula informacyjna - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą RODO

1) Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA „BIELSIN” z siedzibą przy ul. Strażackiej 35 w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-382), NIP 5470083919.

2) Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: info@bielsin.pl, lub pisemnie na następujący adres: 43-382 Bielsko Biała, ul. Strażacka 35 oraz telefonicznie pod nr: +48 33/ 496 66 70.

3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

4) Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

5) Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie w/w czynności tj. obsługa zleceń, zawarcie umowy/ świadczenie usług.

6) Odbiorcy danych

Dane udostępnione przez Państwa mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, bankom, windykatorom, kancelariom prawniczym oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.


Strona używa plików cookies (ciasteczek).

1. Ustawienia ciasteczek możesz zmienić w swojej przeglądarce.
2. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
3. Komunikat został wdrożony w odpowiedzi na nowe prawo telekomunikacyjne www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies (ciasteczka) mogą być przez nas lub naszych partnerów używane w celu:

  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji (np. naciśnięcie "ok" spowoduje zapisanie ciasteczka które będzie blokowało ten komunikat)
  • zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi
  • zapamiętywania zawartości danych w formularzach (i np koszyka w sklepie), aby nie było konieczne ich ponowne wypełnianie
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu
  • umożliwienia dokonania rozliczeń programów partnerskich i partnerów
  • lepszego dopasowania reklam zarówno tematycznie (wcześniej odwiedzane strony) jak i geograficznie

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności i cookies naszych partnerów są dostępne na ich stronach internetowych:
a) Google Analytics http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Ustawa regulująca politykę cookies: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445